(1)
Md Zain, N.; Aiyub, K. Matlamat Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari (ESD) Daripada Perspektif Guru Geografi KSSM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 54 - 64.