(1)
Kamaruzzaman, K.; Mhd Omar, M. F. H. Aktivisme Sosial Dan Pembangunan Modal Insan Menerusi Aktivisme Dakwah, Ilmu Pengetahuan, Kerohanian Dan Akhlak. MJSSH 2021, 6, 159 - 172.