(1)
Awang Jambol, D. J.; Basrah Bee, B. B. Perubahan Tradisi Penempatan Masyarakat Melayu Brunei Di Kawasan Pantai Barat Borneo Utara: Impak Terhadap Sosioekonomi (1881-1941). MJSSH 2021, 6, 38 - 50.