(1)
Mahmud, A. M.; Mahmud, M. S. Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian. MJSSH 2022, 7, 1 - 14.