(1)
Hee, N.; Maat, S. M. Keberkesanan Kaedah Melukis Petak Dalam Meningkatkan Pencapaian Topik Pertambahan Pecahan Mudah Murid Tahun Empat. MJSSH 2022, 7, 184 - 191.