(1)
Ramly, R.; Md.Sum, S.; Che Ahmed, M. Memperkasakan Komuniti Berasaskan Modal Sosial Rantaian Dalam Ekosistem Perusahaan Sosial. Kajian Pelbagai Kes: Pengasas Perusahaan Sosial Di Malaysia. MJSSH 2022, 7, 40 - 49.