(1)
Jouflin, S.; Mohd Yasin, M. H. Persekitaran Fizikal Pembelajaran Dan Indeks Keselesaan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi Daerah Kota Kinabalu. MJSSH 2022, 7, 59 - 72.