(1)
Mohamad Razali, S. N.; Sahid, S.; Othman, N. Tahap Pemikiran Reka Bentuk Dan Keusahawanan Sosial Dalam Kalangan Pelajar Universiti Awam. MJSSH 2022, 7, 85 - 98.