(1)
Majid, N.; Abdul Majid, R. Kesediaan Guru Pendidikan Khas Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Pengajaran Abad Ke-21 (PAK-21). MJSSH 2022, 7, 240 - 250.