(1)
Aris, F.; Muhamad, T. A. Kesan Perbezaan Kaedah Penyampaian Maklum Balas Tambahan Terhadap Ketepatan Panahan Pemanah Beginner Dan Expert. MJSSH 2022, 7, e001263.