(1)
Sabarudin, A.; Lokman, N. H.; Jantan, N. S.; Zainurdin, N. A.; Abd Halim, A.; Khoiry, M. A. Tinjauan Keberkesanan Program Keusahawanan Di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Terhadap Kebolehpasaran Graduan Menurut Perspektif Alumni UKM. MJSSH 2022, 7, e001272.