(1)
Hassan, M. M.; Mohd Narahim, M. D. A.; Md Noor, A.; Mohd Khir, A.; Wan Abdullah, W. A. Perhubungan Antara Konflik Kerja Dan Keluarga Terhadap Stres Dalam Kalangan Pekerja Kakitangan Awam. MJSSH 2022, 7, e001282.