(1)
Pun, A.; Mansor, M. Komuniti Pembelajaran Profesional Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Malaysia. MJSSH 2022, 7, e001287.