(1)
Jirip, H.; Mohd Noor, H. Resilien Pengusaha Bas Awam Dalam Hadapi Tempoh Pandemik COVID-19. MJSSH 2022, 7, e001305.