(1)
Amatan, M. A.; Gregory K Han, C.; Pang, V. Pembinaan Dan Pengesahan Soal Selidik Proses Pelaksanaan STEM Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Guru. MJSSH 2022, 7, e001309.