(1)
Wen, L.; Ahmad, A. R. Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah. MJSSH 2022, 7, e001322.