(1)
Ooi, W. Y.; Ahmad, A. R.; Dahalan, S. C. Keberkesanan Didik Hibur Terhadap Empati Sejarah Dalam Kalangan Murid Tahun Empat Di Daerah Kota Setar, Kedah. MJSSH 2022, 7, e001326.