(1)
Che Bakar, W. M. A.; Surat, S. Stres Akademik Dan Strategi Daya Tindak Dalam Kalangan Pelajar: Satu Kajian Sistematik. MJSSH 2022, 7, e001330.