(1)
Masrom, S. N.; Abdul Razak, M. R.; Ismail, E. Hubungan Antara Penglibatan Aktiviti Fizikal Dengan BMI Dalam Kalangan Murid Perempuan Luar Bandar Semasa Pandemik Covid-19. MJSSH 2022, 7, e001337.