(1)
Tan, C. R.; Tasir, Z. Kesan Penggunaan Aplikasi Plickers Dalam Pembelajaran Topik Imbuhan Berasaskan Gamifikasi Terhadap Pelajar Tahun Tiga. MJSSH 2022, 7, e001340.