(1)
Paidal, M.; Talip, R. Kesediaan Murid Generasi-Z Di SMK Badin Tuaran Dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu Dalam Era Covid-19. MJSSH 2022, 7, e001352.