(1)
Eng Ling, O.; Kutty, F. M. Peranan Efikasi Kendiri Dan Kemahiran Teknologi Digital Guru Sekolah Rendah Dalam Memotivasikan Pembelajaran Murid. MJSSH 2022, 7, e001374.