(1)
Maat, N. H.; Surat, S. Kesediaan PdPR Dan Kemahiran Mengawal Tekanan Psikologikal Semasa Pandemik Covid-19 Dalam Kalangan Guru KAFA. MJSSH 2022, 7, e001377.