(1)
Samsudin, N.; Surat, S. Hubungan Strategi Daya Tindak Dan Kesihatan Mental Terhadap Pelajar Luar Bandar Dalam Menghadapi Pembelajaran Semasa Covid-19. MJSSH 2022, 7, e001379.