(1)
Ahmad, S. Penggunaan Group Whatsapp Dalam Pengurusan Sahsiah Dan Aktiviti Pelajar Di Kolej Kediaman: Emosi, Kelakuan, Norma. MJSSH 2022, 7, e001495.