(1)
Pitting, Z.; Mohd Radzi, M. Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Kualiti Hidup Perumahan Awam Bagi Miskin Bandar. MJSSH 2022, 7, e001596.