(1)
Mageswaran, K.; Othman, N. Minat Guru Perniagaan Dan Ciri Keusahawanan Murid Jurusan Perniagaan. MJSSH 2022, 7, e001606.