(1)
Jaafar, F. Meninjau Hubungan Antarabangsa Dan Dasar Luar Di Malaysia: Penelitian Definisi Dan Pengaruh Gaya Kepimpinan Perdana Menteri (1957-2022). MJSSH 2022, 7, e001623.