(1)
Ibrahim, P.; Yue, W.; Abdul Wahab, J. L. Peranan Pemimpin Universiti Dalam Membudayakan Pembelajaran Dalam Talian. MJSSH 2022, 7, e001627.