(1)
Jampong, S.; Mohammad Yasin, R. Keberkesanan Animasi Powtoon Dalam Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Iban Dan Impaknya Terhadap Motivasi Pelajar Sekolah Menengah. MJSSH 2022, 7, e001630.