(1)
Mohd Yusof, M. A.; Maat, S. M. Kesediaan Murid Tahun Satu Dalam Mengikuti Pembelajaran Matematik Secara Kelas Berbalik. MJSSH 2022, 7, e001635.