(1)
Rameli, N.; Salleh, D. Intervensi Polisi Dalam Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah Di Malaysia. MJSSH 2022, 7, e001798.