(1)
Mohammad Salleh, A. A. H.; Halim, L. Pelaksanaan Pendidikan STEM: Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan, Sikap, Kemahiran Pedagogi Dan Penilaian Guru. MJSSH 2023, 8, e002146.