(1)
Tingkas, E.; Ahmad, S. A. Polemik Gender Dan Realiti Gaya Komunikasi Pemimpin Wanita Dunia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2019, 4, 82 - 91.