(1)
Dinggai, M.; Mapa, M.; George, F. Persepsi Masyarakat Tempatan Terhadap Pengurusan E-Sisa Oleh Syarikat Swasta Di Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. MJSSH 2020, 5, 217 - 227.