(1)
Ganing, C. F.; Hassan, M. M.; Wan Hamzah, W. N. N. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tekanan Kerja Di Kalangan Kakitangan Hospital Kerajaan. MJSSH 2020, 5, 151 - 177.