(1)
Billy, L.; Taat, M. S. Kepuasan Komunikasi Guru Sekolah Rendah: Satu Kajian Tinjauan Di Bahagian Pedalaman Atas Sabah. MJSSH 2020, 5, 159 - 166.