(1)
Esa, M.; Ationg, R. Reaksi Penduduk Sabah Terhadap Pembentukan Malaysia: Suatu Perbandingan Dulu Dan Kini. MJSSH 2020, 5, 123 - 130.