(1)
Ibrahim, M. A.; Esa, M. S.; Ationg, R.; Abang Muiz, A. M. R.; Mohd Tamring, B. A.; Abdullah, S. Pengetahuan Tentang Perlembagaan Dan Undang-Undang Dalam Kalangan Pelajar Baharu Di Universiti Malaysia Sabah (UMS). MJSSH 2020, 5, 367 - 373.