(1)
Sidi Ahmad, N. D.; Abdul Wahab, J. L. Hubungan Antara Kepimpinan Instruksional Pengetua Dengan Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional Guru Di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 152 - 166.