(1)
Mohd Som, S.; Sheikh Dawood, S. R. Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan Dalam Kampus Induk. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 65- 74.