(1)
Zaini, S.; Surat, S.; Amat, S. Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Homoseksual Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 123 - 134.