(1)
Zakaria, M.; Sahid, S.; Othman, N. Tahap Budaya Keusahawanan Dan Kepimpinan Keusahawanan Serta Hubungannya Dengan Minda Keusahawanan Anak-Anak Golongan Asnaf. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 104 - 119.