(1)
Binti Maddahiri, A.; Abdullah @ Jerry, M. K.; Bin Mosin, M.; Bin Ahmid, M. H.; Binti Asul, H. Amalan Pengajaran Guru LINUS-Literasi. MJSSH 2018, 3, 32 - 39.