(1)
Rosli, N. S.; Salamuddin, N. Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dan Kesihatan Psikologi Dalam Kalangan Pekerja Wanita Di Kementerian Belia Dan Sukan, Putrajaya. MJSSH 2021, 6, 126 - 135.