(1)
Chupramaniam, S.; Yunus, J. Hubungan Antara Pengurusan Dan Penglibatan Guru Dengan Motivasi Murid Dalam Kokurikulum Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Daerah Temerloh, Pahang. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 2021, 6, 267 - 276.