(1)
Kandasamy, O. K.; Mydin, A.-A.; Kanesan, A. G.; Mohamed Ismail, S. A. M. Keberkesanan Kaedah Pengajaran Needham, STAD Dan Konvensional Berpandukan Modul Pendidikan Kesenian Terhadap Hasil Kerja Seni Dan Minat Murid Sekolah Rendah. MJSSH 2021, 6, 162 - 172.