(1)
Mustaffa, Z.; Hussin, Z.; Sulaiman, A. M. Pedagogi Terbeza Untuk Pengajaran Guru Terhadap Kepelbagaian Murid. MJSSH 2021, 6, 202 - 214.