Md Zain, N., & Aiyub, K. (2021). Matlamat Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD) daripada Perspektif Guru Geografi KSSM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), 54 - 64. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1110