Mahmud, A. M., & Mahmud, M. S. (2022). Tahap Pemahaman Guru Matematik Melaksanakan Pengajaran Atas Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), 1 - 14. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1223